Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Mechanizm hamulcowy taśmowy

Mechanizm hamulcowy taśmowy składa się z następujących części: bębna hamulcowego o zewnętrznej powierzchni roboczej, osadzonego na wałku głównym skrzyni biegów i obracającego się wraz z …

Mechanizm hamulcowy bębnowy

Mechanizm hamulcowy bębnowyMechanizmy hamulcowe. Zadaniem mechanizmu hamulcowego jest wytworzenie siły hamującej samochód na zasadzie tarcia. Mechanizmy hamulcowe pod względem konstrukcji dzielą się na bębnowe, taśmowe i tarczowe. …

Droga hamowania

Droga hamowania. Drogą hamowania nazywamy drogę przebywaną przez pojazd od chwili zauważenia przeszkody przez kierowcę do chwili zatrzymania pojazdu. Czas, w którym pojazd przebywa drogę …

Rola hamulców

Mechanizm hamulcowy tarczowyRola hamulców. Zadaniem hamulców, stosowanych w każdym pojeździe samochodowym, jest zmniejszenie szybkości jazdy, zatrzymywanie pojazdu oraz unieruchomianie go na postoju. Każdy pojazd samochodowy powinien być …

Kąty pochylenia przednich kół

img18Kąty pochylenia przednich kół. Kąty pochylenia przednich kół powinny być równe w każdym samochodzie. Dopuszczalna różnica kątowa między obydwoma kołami w samochodzie nie powinna być …

Zasady BHP przy obsłudze pojazdu

img16 (5)Zasady BHP przy obsłudze pojazdu. Wszelkie prace obsługowo-konserwacyjne i naprawcze, przy których pracownik musi znajdować się pod samochodem, powinny odbywać się na stanowiskach wyposażonych w …