Weryfikacja i wymiana tłoków oraz korbowodów 1300 Turbo – Fiat Uno

Fiat Uno-1Weryfikacja i wymiana tłoków oraz korbowodów

■    Odłączyć tłok od korobowodu i wspólnie oznaczyć. Sworzeń tłokowy jest utrzymywany z boku przez pierścień sprężysty. Pierścień ten można wymontować małym wkrętakiem, podważając go w miejscu do tego przewidzianym.

■    Jeśli panewki korbowodu obróciły się w stopie, to należy wymienić kompletny korbowód.

■    Określić luz w panewkach korbowych, w taki sam sposób jak dla panewek głównych, i dobrać nowe panewki.

■    Luz sworznia tłokowego w tulejce powinien zawierać się w granicach 0.01…0.016.mm.    Jeśli jest zbyt duży, można tulejkę wymienić. Sworzeń tłokowy nie występuje jako część zamienna i w przypadku jego uszkodzenia trzeba wymienić kompletny tłok.

■    Korbowody w zestawach są dobierane według wagi. z małą tolerancją. Dlatego też wymianie podlega nie jeden korbowód, ale cały komplet.

■    Dla samochodów uczestniczących w zawodach różnicę mas korbowodów można zredukować do±1 g. Do tego celu przewidziano w główce i stopie odpowiednie miejsca, które wolno obrabiać.

■    Tłok i korbowód po złożeniu powinny zająć położenie pokazane na rysunku 3.13. Zamek pierścienia sprężystego (zabezpieczenie sworznia tłokowego) powinien znaleźć się u góry, po przeciwnej stronie wgłębienia przy otworze.

■    Średnica sworznia tłokowego wynosi 22,0 mm. Oś sworznia jest przesunięta o 1 mm od osi tłoka.

■    Pierścienie tłokowe mają szerokość 1,5; 2,0 i 3,9 mm.

■    Luz zamka pierścieni w stanie zamontowanym wynosi:

1.    pierścień — 0.3…0,5 mm,

2.    pierścień 0.3…0,5 mm,

3.    pierścień — 0.25…0.5 mm.

■    Luz roboczy pierścieni w rowkach wynosi:

1.    pierścień – 0.045…0,077 mm,

2.    pierścień — 0,020…0,072 mm,

3.    pierścień – 0,030…0.065 mm.

■    Luz roboczy tłoka wynosi 0,04…0,06 mm. Różnica mas między tłokami może wynosić ± 2,5 g.

■    Do celów naprawczych przewidziano tłok nadwymiarowy o średnicy powiększonej o 0.4 mm.

■    Pierścienie tłokowe mają na płaskiej stronie napis TOP, który po zamontowaniu musi być widoczny od góry.

■    Do zamontowania tłoków w kadłubie silnika należy użyć opaski ściskającej.