Budowa i działanie pompy wtryskowej VP44

Budowa i działanie pompy VP44

Promieniowa rozdzielaczowa pompa wtryskowa składa się z łopatkowo-komorowej pompy z zaworem regulacyjnym ciśnienia i przelewowym zaworem dławiącym. Jej zadaniem jest zasysanie paliwa, wytworzenie ciśnienia wewnątrz akumulatora hydraulicznego (ok. 2,0 MPa) oraz zasilenie paliwem tłoczkowej pompy promieniowej wysokiego ciśnienia, która wytwarza wysokie ciśnienie niezbędne do wtrysku paliwa (do ok. 160 MPa). Wraz z pompą wysokiego ciśnienia obraca się wałek rozdzielacza, doprowadzający paliwo do poszczególnych cylindrów. Zawór elektromagnetyczny wysokiego ciśnienia odpowiada za dawkę paliwa i jest sterowany sygnałami o zmiennej częstotliwości impulsów przez umieszczony na pompie sterownik. Otwieranie i zamykanie zaworu określa czas tłoczenia paliwa przez pompę wysokiego ciśnienia. Na podstawie sygnałów czujnika kąta obrotu (położenia kątowego wałka) jest ustalane chwilowe wzajemne położenie kątowe wałka napędowego i pierścienia krzywkowego podczas obrotu, obliczana prędkość obrotowa pompy wtryskowej oraz (przez porównanie z sygnałami czujnika wału korbowego) rozpoznawana pozycja ustawienia przestawiacza wtrysku. Czujnik kąta obrotu jest umieszczony na pierścieniu obracającym się synchronicznie z pierścieniem krzywkowym pompy wysokiego ciśnienia. Zębata tarcza nadajnika impulsów jest umieszczona na wałku napędowym pompy. Miejsca bez zębów odpowiadają liczbie cylindrów silnika.

Zawór elektromagnetyczny ustawia położenie przestawiacza wtrysku, który odpowiednio obraca pierścieniem krzywkowym pompy wysokiego ciśnienia.

Na rysunku przedstawiono schematycznie wewnętrzną budowę promieniowej rozdzielaczowej pompy wtryskowej.
Regulacja początku wtrysku polega na porównaniu sygnału z czujnika wzniosu igły rozpylacza z sygnałem czujnika kąta obrotu i na ewentualnej, odpowiedniej zmianie położenia przestawiacza wtrysku.

Paliwo przedostaje się do pompy kanałem pierścieniowym i wpływa przez otwarty zawór między tłoczki. Ciśnienie wstępne powoduje, że tłoczki są dociskane do pierścienia krzywkowego.

Pompy promieniowe (radialne) nie mają – w odróżnieniu od pomp osiowych – sprężyn odciągających tłoczki. Dlatego, jeżeli pompa promieniowa jest sprawna, to w stanie wymontowanym da się obrócić ręką. Trudności podczas obracania wałka pompy promieniowej świadczą o tym, że jest uszkodzona mechanicznie.

Kiedy wałek rozdzielacza obraca się, rolki popychacza poruszają się po krzywiznach pierścienia krzywkowego. Tłoczki  są wtedy wciskane do wewnątrz i sprężają paliwo do wysokiego ciśnienia. Jednak tłoczenie paliwa pod wysokim ciśnieniem rozpoczyna się wtedy, gdy zawór elektromagnetyczny zostaje zamknięty sygnałem ze sterownika. Wałek rozdzielacza ustawi się przed wylotem sprężonego paliwa do odpowiedniego cylindra. Teraz paliwo przedostaje się przez zawór zwrotny dławiący i złącze przewodem do wtryskiwacza, który za pośrednictwem rozpylacza wtryskuje je do komory spalania. Wtrysk kończy się wtedy, gdy zawór elektromagnetyczny zostanie otwarty.