Rodzaje skrzyń biegów

Rodzaje  skrzyń biegów.
Skrzynia biegów stosowana w samochodach z tłokowymi silnikami spalinowymi umożliwia nie tylko zmianę momentu obrotowego, ale również: otrzymanie odpowiedniej prędkości obrotowej wału napędowego, potrzebnej do uzyskania żądanej szybkości samochodu; ruchu samochodu do tyłu przez odwrócenie kierunku obrotów wału napędowego; odłączenie silnika od wału napędowego samochodu przez umieszczenie dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym „na luz”.
Wszystkie stosowane obecnie w samochodach skrzynie biegów można podzielić wg cech konstrukcyjnych na stopniowe i bezstopniowe.