Obsługa skrzyni biegów

Obsługa skrzyni biegów.
Obsługa skrzyni biegów ogranicza się do sprawdzania poziomu, uzupełniania i wymiany oleju oraz do obserwacji jej działania podczas jazdy i oględzin przed i po pracy. Poziom oleju przekładniowego w skrzyni biegów powinien sięgać otworu wlewowego, który jest zarazem otworem kontrolnym. Otwór wlewowy umieszczony jest zazwyczaj z boku obudowy skrzyni. Poziom oleju należy sprawdzać podczas każdej obsługi okresowej i w razie potrzeby uzupełniać olej takim samym gatunkiem, jaki znajduje się w skrzyni biegów.
Podczas oględzin skrzyni biegów na postoju i po powrocie do garażu należy zwracać uwagę na szczelność połączeń obudowy i pokryw. Szczelność połączeń sprawdza się również przed umyciem samochodu, ponieważ wtedy są lepiej widoczne wszelkie wycieki. Podczas krótkich przerw w pracy należy również sprawdzać temperaturę obudowy skrzyni przez dotyk ręką. Silne nagrzewanie obudowy świadczy o niewłaściwym stanie technicznym skrzyni biegów.