Miesięczne archiwum: Październik 2012

Półosie przegubowe

przegub elastycznyW samochodach ze zblokowanymi układami napędowymi napęd jest przenoszony przez półosie napędowe, łączące przekładnię główną i mechanizm różnicowy z kołami napędzanymi. Półosie takie (napędzające koła …

Wały napędowe

Wały napędowe służą do przekazywania napędu między oddalonymi od siebie zespołami układu napędowego. Najczęściej są one stosowane w samochodach o klasycznym układzie konstrukcyjnym do połączenia …

Sprzęgła hydrokinetyczne

Oprócz sprzęgieł ciernych w niektórych pojazdach znalazły zastosowanie sprzęgła hydrokinetyczne, przenoszące napęd dzięki bezwładności cieczy wprawianej w ruch wirowy pomiędzy łopatkami dwóch wirników: napędzającego i …