Dwuwałkowe skrzynki biegów

W zblokowanych układach napędowych, w których skrzynka biegów jest usytuowana blisko przekładni głównej, stosuje się dwuwałkowe skrzynki biegów. Moment obrotowy jest przekazywany od silnika wprost na wałek pośredni, spełniający tu także zadanie wałka sprzęgłowego. Z wałka głównego napęd jest przekazywany wprost na przekładnię główną, znajdującą się zwykle we wspólnej obudowie ze skrzynką biegów.
Wałki skrzynki biegów są ułożyskowane w łożyskach tocznych. Natomiast obecność oleju w skrzynce biegów, niezbędna do smarowania kół zębatych oraz synchronizatorów, umożliwia zastosowanie łożysk ślizgowych do osadzenia kół zębatych na wałku głównym. Dzięki temu maleją wymiary skrzynki biegów.
Przełączenie biegu wymaga przesunięcia kół zębatych, sprzęgieł zębatych lub synchronizatorów. Przeniesienie siły i przesunięcia z dźwigni zmiany biegów — uruchamianej przez kierowcę — na widełki przełączające, działające bezpośrednio na przesuwane elementy, umożliwia mechanizm sterowania skrzynki biegów.