Archiwum kategorii: Bezpieczeństwo

Energia wywoływana przez zderzenie

Jakość samochodu, warunkująca bezpieczeństwo pasażerów, jest określona zdolnością samochodu cło pochłaniania energii uderzenia przy zderzeniu, czyli zdolnością przebycia po zderzeniu takiej odległości, która mogłaby ograniczyć …

Proces zderzenia samochodów

tmpf75-1Proces zderzenia samochodów trwa zaledwie dziesiąte, a czasem setne części sekund. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na wielkość zniszczenia (odkształcenia) i czas, w którym ono dokonuje się …

Zapalanie się samochodów

W celu określenia miejsca umieszczenia zbiornika paliwa należy kierować się następującymi podstawowymi wskazówkami:
—    zbiornik paliwa należy umieszczać z dala od silnika (jeżeli silnik znajduje …

Funkcje czynnego bezpieczeństwa cz.1

Wszystkie przedsięwzięcia związane z polepszeniem czynnego bezpieczeństwa samochodu są ściśle związane z układem S—K—D. Treścią podstawowej funkcji czynnego bezpieczeństwa samochodu jest uniemożliwienie nagłych awarii zespołów …

Samochodowy proces transportowy

Samochodowy proces transportowy, ze względu na jego złożoność, można utożsamiać z normalnym funkcjonowaniem układu S-K-D (samochód-kierowca-droga). Inne podsystemy motoryzacji, choć określają jakość procesu transportu samochodowego, …