Budowa koła samochodowego

Budowa koła samochodowego. Koło samochodowe składa się z piasty, tarczy (lub szprych), obręczy i ogumienia. Piasta koła nienapędowego jest ułożyskowana za pomocą łożysk tocznych na czopie zwrotnicy lub czopie osi nośnej i umocowana na nim nakrętką. Piasta koła zaopatrzona jest w kilka śrub do mocowania tarczy z obręczą. Piasta koła napędowego wsunięta jest na czop półosi, na której może (być umiejscowiona za pomocą klina lub na stałe przykręcone do kołnierza półosi (zwykle w samochodach ciężarowych) albo do kołpaka osadzonego przesuwnie na wielowypustowym zakończeniu półosi. W dużych samochodach ciężarowych, ze względu na znaczne obciążenie, stosuje się bliźniacze koła napędowe, złożone z jednej piasty oraz z przymocowanych do niej dwóch tarcz z obręczami. Tarcza koła z obręczą. Tarcza koła samochodu jest wytłoczona z blachy stalowej z przyspawaną lub przy nitowaną obręczą, na którą zakłada się ogumienie. Tarcza koła przymocowana jest do piasty za pomocą kilku śrub. Otwory na śruby mają w tarczy odpowiednie rozwiercenia stożkowe lub koliste, a podstawy nakrętek śrub mają kształt stożkowy lub półkulisty. Wytworzone tarcie zabezpiecza nakrętki przed samoodkręceniem. Do tarczy koła przymocowany jest bęben hamulcowy.