Rodzaje elementów sprężystych zawieszenia

amortyzator-Rodzaje elementów sprężystych zawieszenia. Do resorowania współczesnych samochodów stosowane są następujące elementy sprężyste: — metalowe łączniki sprężyste: resory piórowe, sprężyny śrubowe i drążki skrętne, — gumowe elementy sprężyste (poduszki gumowe), — pneumatyczne: łączniki sprężyste (poduszki gumowe wypełnione powietrzem). W samochodach ciężarowych jako elementy sprężyste najczęściej są stosowane resory piórowe. Resory piórowe składają się z pewnej liczby piór (płaskowników stalowych) różnej długości i o różnym wygięciu. Wszystkie pióra są złączone sworzniem, zwanym również śrubą główną. Oprócz tego są one ściągnięte obejmami (skuwkami), które uniemożliwiają przesuwanie się piór na boki, nie utrudniając jednak przesuwania się ich wzdłuż jedno, po drugim podczas uginania się i prostowania resoru. Najdłuższe pióro, zwykle najgrubsze, nazywa się główne. Pióro to ma oba końce ukształtowane w kształcie ucha, w które są wprasowane tuleje łożyskowe. Pod działaniem ciężaru samochodu wygięte pióro prostuje się i naciskając na pióro leżące pod nim usiłuje je również wyprostować. Ugięcie piór ogranicza również siła tarcia występującego między poszczególnymi piórami w czasie zmiany obciążenia podczas jazdy.