Montaż i demontaż osi przedniej

Montaż i demontaż osi przedniej. Zdjęcie i demontaż sztywnej osi przedniej nie jest trudne. Natomiast demontaż zawieszenia niezależnego wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy wyjmowaniu sprężyn śrubowych przedniego zawieszenia, mających wstępne naprężenie. W celu wymontowania sprężyny śrubowej niezależnego zawieszenia trzeba unieść i podeprzeć przód samochodu, a następnie odkręcić nakrętki śrub mocujących miskę oporową sprężyny śrubowej. Zależnie od liczby śrub mocujących, np. w przypadku czterech, w miejsce dwóch z nich zakłada się gładkie trzpienie odpowiedniej długości. Następnie miskę oporową podnosi się podnośnikiem i odkręca pozostałe nakrętki śrub mocujących. Przy opuszczaniu podnośnika maleje napięcie wstępne sprężyny, co umożliwia jej wymontowanie. Opisany sposób demontażu sprężyny śrubowej zapewnia bezpieczną pracę tylko przy dostatecznej długości trzpieni prowadzących, wstawionych czasowo w miejsce niektórych śrub mocujących miskę oporową. Demontaż pozostałych części niezależnego zawieszenia nie sprawia większych trudności. Po demontażu wszystkie części oczyszcza się, a następnie poddaje oględzinom oraz weryfikacji, określającej zakres prac naprawczych. Montaż osi przedniej odbywa się w odwrotnym porządku czynności. Po zmontowaniu należy pamiętać o przesmarowaniu części trących, wciskając smar przez odpowiednie smarowniczki.