Podział skrzyni biegów

Podział skrzyni biegów.
Stopniowymi nazywamy skrzynie biegów, które mają pewną określoną i ograniczoną liczbę różnych przełożeń (stopni) między wałem korbowym silnika a wałem napędowym samochodu. Stopniowosć tę uzyskuje się za pomocą pewnej liczby kół zębatych, które w zależności od oporów jazdy mogą być włączane w czasie ruchu pojazdu. Dlatego przy tym samym momencie obrotowym na wale korbowym silnika można otrzymać, zależnie od stosunku włączonych przełożeń, różne zmieniające się proporcjonalnie do przełożeń wartości momentu na kołach napędowych samochodu.
Bezstopniowymi skrzyniami biegów nazywamy skrzynie, za pomocą których uzyskuje się nieskończenie wielką liczbę przełożeń między wałem korbowym silnika a kołami napędowymi samochodu, przy czym zmiana przełożenia odbywa się w sposób ciągły. Znalezienie odpowiedniego dla danych warunków ruchu przełożenia między momentem na wale korbowym silnika a momentem na kołach napędowych samochodu odbywa się w większości przypadków samoczynnie. Wynika to albo z samej budowy przekładni, albo wskutek zastosowania specjalnych pomocniczych urządzeń. Bezstopniowe przekładnie mogą być mechaniczne, elektryczne lub hydrauliczne.