Rodzaje osi i zawieszeń

Zawieszenie zależneRodzaje osi i zawieszeń. Osią samochodu nazywamy zespół składający się z elementów, na których osadzone są obrotowo koła samochodu, elementów do ustalania ich położenia względem samochodu oraz elementów do przenoszenia sił występujących między kołami a samochodem Rozróżniamy dwa rodzaje osi: osie nośne i osie napędowe. Oś nośna samochodu przejmuje przypadającą na nią część ciężaru pojazdu, lecz nie przenosi momentu obrotowego na koła jezdne. Oś napędowa samochodu również przejmuje przypadającą na nią część ciężaru pojazdu, lecz równocześnie przenosi moment obrotowy na koła jezdne samochodu. Oś napędowa często nazywana jest mostem napędowym. Zawieszeniem samochodu nazywamy wszystkie elementy łączące oś, most napędowy lub koła z ramą albo z nadwoziem samonośnym. Zawieszenie może być zależne (inaczej – sztywne) lub niezależne. Przednia oś nośna z zawieszeniem zależnym (sztywnym) kół składa się ona belki stalowej o przekroju dwuteowym i zwrotnic, połączonych w nią przegubowo za pomocą sworznia zwrotnicy. Na belce znajdują się siodła z zamocowanymi do nich resorami, za pośrednictwem których oś łączy się z ramą. Belka przedniej osi nośnej może być wygięta ku dołowi w celu obniżenia środka ciężkości samochodu. Zwrotnice, na których osadzone są przednie koła jezdne, umożliwiają skręcanie kół.