Zasady BHP przy montażu i demontażu zawieszenia

Zasady bhp przy montażu i demontażu osi lub zawieszenia. Wszelkie prace pod samochodem są pracami zaliczanymi do niebezpiecznych, jeżeli pracownik nie zachowa wszelkich koniecznych środków ostrożności. Jak wiadomo, wszelkie prace przy których pracownik musi znajdować się pod samochodem, powinny odbywać się na stanowiskach wyposażonych w kanały, pomosty lub odpowiednie podnośniki. Praca pod samochodem należy do prac szybko męczących pracownika, ze względu na niewygodną pozycję oraz na nie zawsze właściwe warunki klimatyczne. Dla ułatwienia tej pracy należy używać dodatkowych przenośnych pomostów (schodków) różnej wysokości, pozwalających pracownikowi na zajęcie jak najwygodniejszej pozycji. Należy pamiętać, że stanowiska do pracy pod samochodem są miejscami narażonymi na zabrudzenie błotem i smarami. Trzeba więc dbać o ich czystość, gdyż brudne stanowiska stwarzają stan dużego zagrożenia i są bardzo często źródłem wypadków. W przypadku braku kanałów, pomostów lub podnośników stałych pracownik przed przystąpieniem do pracy pod samochodem powinien zabezpieczyć pojazd klinami przed samoczynnym stoczeniem się. Jeżeli część samochodu uniesiona jest przenośnym podnośnikiem, to pod koła obciążone należy założyć kliny unieruchamiające. Zabrania się używać jako klinów pod koła cegieł, kamieni, zużytych elementów tarcz kół oraz innych przedmiotów przypadkowych. Wykonywanie jakichkolwiek czynności obsługowo-naprawczych przy uniesionym pojeździe samochodowym podpartym tylko na podnośniku jest zabronione.