Rodzaje resorów samochodowych

Resory samochodowe pracują pod dużym zmiennym obciążeniem. Dlatego w celu zwiększenia wytrzymałości na zmęczenie stosuje się specjalną obróbkę zwaną kulowaniem. Polega ona na tym, że pióra zostają na zimno poddane uderzeniom strumienia śrucin żeliwnych lub stalowych pędzących z wielką prędkością. Kulowanie piór resorowych zwiększa znacznie ich trwałość. Zależnie od położenia resorów w stosunku do ramy samochodu dzielimy je na podłużne, osadzone wzdłuż samochodu i na poprzeczne, zamocowane w poprzek samochodu. Ze względu na sposób działania rozróżnia się resory: półełiptyczney ćwierćeliptyczne, wysięgnikowe i podwójne. Resor podwójny, stosowany w samochodach ciężarowych, składa się z dwóch resorów: głównego i dodatkowego. Gdy samochód jest nie obciążony, wówczas pracuje resor główny; resor dodatkowy włącza się do pracy dopiero przy odpowiednim obciążeniu samochodu.