Analiza wyników badań teoretycznych i doświadczalnych

tmp2ca2-1Porównanie z wynikami badań angielskich. W celu uzasadnienia możliwości zamiany rzeczywistego samochodu powloką cylindryczną należy porównać wyniki obliczeń z danymi otrzymanymi z badan.

Brytyjskie laboratorium badań drogowych przeprowadzało w ciągu kilku lat badania, zderzeń samochodów. Badania te wykonywano w celu : otrzymania danych świadczących o charakterze odkształceń, powstających w rezultacie zderzeń różnych samochodów, wyjaśnienia wpływu różnorodnych, zmian konstrukcyjnych samochodu na charakter jego odkształceń, zbadania, pasów bezpieczeństwa oraz miękkich materiałów obiciowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pasażerów wewnątrz samochodu itd.

Zderzenia czołowe i najechania są. najbardziej ciężkimi rodzajami zderzeń. Z tego względu tym rodzajom wypadków drogowych poświęcono podczas badań w tym laboratorium najwięcej uwagi. Wyniki badań wykazały, iż w Anglii zderzenia czołowe stanowią 75% wszystkich wypadków, zderzenia, boczne – 12%, a najechania z tylu -7%.

Doświadczenia polegały na czołowym najeżdżaniu samochodu na betonową przeszkodę. Niezgodność tych krzywych można objaśnić tym, że obliczenia metodą ,,samochód – powłoka” są stosowane do konstrukcji samochodów z samonośnym nadwoziem; masa zredukowana samochodu Ms, przyjęta do obliczeń, wynosi w danym przypadku 1000 kg, co odpowiada w przybliżeniu masie samochodu średniej klasy z samonośnym nadwoziem, bez uwzględnienia masy pasażerów (uwzględnienie natomiast zapełnienia samochodu powoduje przesunięcie krzywej w górę wykresu).