Rzeczywiste tory ruchu samochodu z jednym zablokowanym wskutek zderzenia kołem

Stateczność samochodu można określić jako bezpieczne współdziałanie kierowcy i otaczających go warunków, zachodzące podczas przewozu ludzi lub ładunków z jednego miejsca w drugie. Utrata stateczności może nastąpić z następujących powodów: naruszenia kryteriów stateczności statycznej, gdy przewrócenie lub zarzucenie samochodu jest określone jego położeniem w przestrzeni, a nie oddziaływaniem sil bezwładności, oraz naruszeniem kryteriów stateczności dynamicznej, gdy przewrócenie lub zarzucenie samochodu są wynikiem działania sił bezwładności, zależnych od prędkości jego ruchu i powstających na zakręcie, przy najechaniu na nieruchomą przeszkodę oraz w razie zjechania z drogi.

tmpc3bf-1W chwili uderzenia samochodu, na skutek odkształcenia nadwozia (błotników) lub wskutek innych przyczyn, następuje zablokowanie kół samochodu. Pod działaniem sil bezwładności i siły tarcia, powstającej w miejscu .styku zablokowanego koła z nawierzchnią, samochód schodzi ze swego prostoliniowego toru jazdy. Wartość tego odchylenia zależy w zasadzie od tego: które kolo zostało zablokowane, jaka była prędkość samochodu w chwili zablokowania (uderzenia), od stanu nawierzchni i od typu samochodu. Jeżeli zostało zablokowane prawe koło przednie (rys. 5.34), to samochód odchyli się  prawo- od kierunku ruchu prostoliniowego. Odległość S od środka musy samochodu do zahamowanego koła będzie się zwiększać w miarę przemieszczania samochodu, czyli powstający przy tym moment zakręcający Pu • S będzie sprzyjał utracie stateczności pojazdu.

W razie zablokowania lewego koła tylnego sytuacja staje się analogiczna, lecz samochód zjedzie na lewo (rys. 5.35). Odległość S, a zatem również moment bezwładności, będą się zmniejszać w miarę ruchu samochodu. Zablokowanie prawego koła tylnego towarzyszy zejście pojazdu w prawo.

Przyjęcie możliwości zablokowania dowolnego koła wymaga bardzo istotnej uprzedniej kalkulacji, a mianowicie: jaką szerokością drogi należy rozporządzać, aby samochód mający odpowiednią prędkość nie wypadł poza jej granice, lub z jaką prędkością powinien poruszać się samochód, aby w razie wypadku, drogowego pozostał na jezdni.