Wały napędowe

Wały napędowe służą do przekazywania napędu między oddalonymi od siebie zespołami układu napędowego. Najczęściej są one stosowane w samochodach o klasycznym układzie konstrukcyjnym do połączenia wałka głównego skrzynki biegów z wałkiem atakującym przekładni głównej, będącej częścią tylnego mostu napędowego.
Zastosowanie resorowania tylnego mostu samochodu sprawia, że most ten zmienia swe położenie względem pozostałych zespołów napędowych, a więc i względem skrzynki biegów. Niezbędne jest zatem zastosowanie przegubów wału. Dzięki zastosowaniu przegubów zmiany kąta zawartego między osią wału i osią wałka głównego skrzynki biegów oraz kąta między osią wału i osią wałka atakującego przekładni głównej nie powodują zginania wału.

Wał napędowy z przegubami krzyżakowymi. Wał jest wykonany z cienkościennej rury stalowej i zakończony z obu stron widełkami przegubów. Podczas jazdy samochodu zmiany położenia tylnego mostu powodują niewielkie zmiany odległości między przegubami wału. Przy jednej z końcówek wału niezbędne jest więc zastosowanie połączenia wielowypustowego. Połączenie to jest okresowo napełniane smarem stałym i uszczelnione uszczelką.
W wałach napędowych z reguły są stosowane przeguby krzyżakowe. Przeguby krzyżakoweKrzyżak jest uchwycony przez parę widełek, z których jedne są związane z wałkiem napędzającym, a drugie — z wałkiem napędzanym. Takie połączenie umożliwia przenoszenie momentu obrotowego z wałka napędzającego na napędzany, pomimo że osie wałków znajdują się względem siebie pod kątem.
Pojedynczy przegub krzyżakowy nie zapewnia jednostajnego przenoszenia prędkości obrotowej; wałek napędzany wiruje nierównomiernie, doznając „szarpnięć” podczas każdego obrotu. Dla uzyskania równomiernego biegu niezbędne jest stosowanie dwóch przegubów o takim ustawieniu, żeby sprzężone z wałem widełki przegubów znajdowały się w tej samej płaszczyźnie.
Niekiedy odległość między sprzęganymi zespołami układu napędowego jest zbyt duża, aby wał jednoodcinkowy był dostatecznie sztywny. Wtedy stosuje się wał podwójny, wsparty pośrednio w dodatkowym łożysku. Pierwszy odcinek wału jest pozbawiony przegubów krzyżakowych, ponieważ dla uwzględnienia nieznacznych ruchów zawieszonej elastycznie w samochodzie skrzynki biegów wystarcza elastyczny drugi przegub i elastyczne zawieszenie łożyska wspierającego. Drugi odcinek wału, połączony z mostem napędowym, ma dwa przeguby krzyżakowe, natomiast nie ma połączenia wielowypustowego, zastosowanego w części wału.