Automatyczne bezstopniowe skrzynki biegów

W pojazdach samochodowych jako bezstopniowe skrzynki biegów z reguły stosuje się przekładnie hydrokinetyczne. Tak jak w przypadku sprzęgła hydrokinetycznego czynnikiem przenoszącym napęd jest ciecz wirująca między łopatkami wirników. W przekładni hydrokinetycznej zastosowano nieruchomy element o kształcie wirnika, tzw. kierownicę (oprócz napędzającej pompy i napędzanej turbiny). Kierownica umożliwia zwiększanie wartości przekazywanego momentu obrotowego, stosownie do chwilowego obciążenia.
W samochodach zakres przełożenia przekładni hydrokinetycznej jest niewystarczający. Dlatego zazwyczaj przekładnię hydrokinetyczną łączy się z kilkubiegową mechaniczną skrzynką biegów, w której poszczególne biegi włącza się za pomocą dodatkowego układu automatycznego sterowania. Zespół taki jest nazywany hydromechaniczną skrzynką biegów.