Sprzęgła hydrokinetyczne

Oprócz sprzęgieł ciernych w niektórych pojazdach znalazły zastosowanie sprzęgła hydrokinetyczne, przenoszące napęd dzięki bezwładności cieczy wprawianej w ruch wirowy pomiędzy łopatkami dwóch wirników: napędzającego i napędzanego. Wirnik napędzający jest sprzężony z wałem korbowym silnika, natomiast wirnik napędzany — z wałkiem sprzęgłowym skrzynki biegów.

Ze względu na brak sztywnego połączenia między stroną napędzającą i napędzaną sprzęgło hydrokinetyczne pracuje z nieustannym poślizgiem. Wartość momentu przenoszonego przez takie sprzęgło zależy od intensywności wirowania cieczy, przeto moment ten jest tym większy, im większa jest różnica prędkości między obydwiema stronami sprzęgła.