Układ sterowania sprzęgła

Układ sterowania sprzęgła przenosi siłę z pedału sprzęgła na łożysko wyciskowe. Najczęściej stosuje się dwa rodzaje układów sterowania: mechaniczne i hydrauliczne.
W mechanicznych układach sterowania sprzęgła ruch pedału sprzęgła i siła do niego przyłożona zostają przeniesione na łożysko wyciskowe za pośrednictwem zestawu dźwigni i cięgien. W hydraulicznych układach sterowania połączona z pedałem sprzęgła pompa jest połączona przewodami z siłownikiem. Siłownik jest sprzężony z dźwignią sterującą położeniem łożyska wyciskowego. Układ jest napełniony cieczą. Naciśnięcie pedału sprzęgła powoduje przesunięcie tłoka w pompie. Ciecz jest przetłaczana do siłownika, w którym ciśnie na tłok, powodując jego przesunięcie. Tłok siłownika za pomocą dźwigni przesuwa łożysko wyciskowe wyłączając sprzęgło.