Właściwe hamowanie

Droga hamowaniaWłaściwym hamowaniem nazywamy czas upływający od chwili rozpoczęcia działania hamulców aż do chwili zatrzymania pojazdu; w tym okresie odbywa się opóźnianie ruchu pojazdu. Trzeba pamiętać, że czas reakcji psychicznej kierowcy jest różny u różnych osób, a długość tego czasu zależy od osobistych cech organicznych kierowcy, jego wieku, stanu psychicznego i fizycznego. Kierowca np. zmęczony, nie wyspany lub po spożyciu nawet niewielkiej dawki alkoholu (duże piwo) będzie już miał znacznie dłuższy okres reakcji psychicznej niż w normalnych warunkach (po małej dawce alkoholu czas reakcji wydłuża się o około 100%). Badania naukowe wykazały, że u zdrowego, wypoczętego kierowcy czas reakcji psychicznej wynosi przeciętnie 0,5 s. Jeśli przyjmiemy, że czas reakcji kierowcy wynosił 0,5 s, a pojazd jechał z szybkością 50 km/h, to w okresie tym przebył on odcinek drogi długości ok. 7 m, a przy 100 km/h około 15 m. Drugi odcinek drogi hamowania, który samochód przebywa nadal z niezmienną jeszcze szybkością, przypada na tzw. okres opóźnienia działania hamulców (okres uruchamiania hamulców). I w tym okresie, podobnie jak w okresie reakcji kierowcy, długość odcinka drogi przebywanej przez pojazd wzrasta wprost proporcjonalnie do przyrostu szybkości. Natomiast długość odcinka drogi w czasie efektywnego (właściwego) hamowania wzrasta proporcjonalnie do kwadratu przyrostu szybkości pojazdu (np. po dwukrotnym wzroście szybkości pojazdu droga ta wzrośnie czterokrotnie; po czterokrotnym wzroście szybkości droga efektywnego hamowania wzrośnie aż 16-krotnie). Długość drogi efektywnego hamowania zależna jest więc przede wszystkim od szybkości jazdy, a następnie od: warunków atmosferycznych (mokra jezdnia, śnieg, gołoledź), rodzaju nawierzchni drogi, stanu ogumienia i stanu technicznego hamulców. Na mokrej powierzchni asfaltowej samochód zatrzyma się dopiero po około 52,1 m. Trzeba o tym zawsze pamiętać i na mokrych jezdniach nie rozwijać nadmiernych szybkości, gdyż nie pomogą tutaj nawet najlepsze hamulce.