Droga hamowania

Droga hamowania. Drogą hamowania nazywamy drogę przebywaną przez pojazd od chwili zauważenia przeszkody przez kierowcę do chwili zatrzymania pojazdu. Czas, w którym pojazd przebywa drogę hamowania, jest sumą trzech charakterystycznych okresów: reakcji kierowcy, uruchamiania hamulców, właściwego hamowania. Reakcją kierowcy nazywamy okres od chwili zauważenia przeszkody lub niebezpieczeństwa do chwili naciśnięcia na pedał hamulca. W okresie tym kierowca rozpoznaje niebezpieczeństwo, podejmuje decyzję i reaguje przez naciśnięcie prawą nogą na pedał hamulca. Czas reakcji nie jest wielkością stałą i zależnie od cech indywidualnych kierowcy wynosi 0,5-l s. Uruchamianiem hamulców nazywamy czas upływający od chwili wywarcia nacisku na pedał hamulca do chwili pełnego działania hamulców. W okresie tym nacisk stopy kierowcy na pedał eliminuje wszystkie luzy w układzie hamulcowym i przezwycięża opory włączania hamulców. Czas uruchamiania hamulców wynosi zwykle 0,15-0,5 s.