Rola hamulców

Mechanizm hamulcowy tarczowyRola hamulców. Zadaniem hamulców, stosowanych w każdym pojeździe samochodowym, jest zmniejszenie szybkości jazdy, zatrzymywanie pojazdu oraz unieruchomianie go na postoju. Każdy pojazd samochodowy powinien być wyposażony co najmniej w dwa układy hamulcowe, uruchamiane z miejsca kierowcy i działające niezależnie od siebie. Są to: zasadniczy układ hamulcowy (w zasadzie hamulec nożny) i pomocniczy układ hamulcowy (w zasadzie hamulec ręczny). Hamulec zasadniczy (nożny) działa na wszystkie koła, a pomocniczy (ręczny) na tylne koła samochodu lub na wałek główny skrzyni biegów. Każdy układ hamulcowy składa się z dwóch zespołów: mechanizmu hamulcowego i układu sterującego uruchamiającego ten mechanizm. Opóźnienie ruchu pojazdu jest wynikiem działania mechanizmu hamulcowego, uruchamianego przez układ sterujący. Najczęściej stosowane są cierne mechanizmy hamulcowe. Szybkość pojazdu można także zmniejszać przez tzw. hamowanie silnikiem, przez zmniejszenie prędkości obrotowej silnika i ewentualnie włączenie jednego z niższych biegów. Działanie ciernego mechanizmu hamulcowego polega na zamianie energii kinetycznej hamowanego pojazdu na ciepło, wywiązujące się wskutek oporów tarcia mechanicznego pomiędzy dociskanymi do siebie elementami, z których jeden obraca się, a drugi trwa w bezruchu.