Mechanizm hamulcowy bębnowy

Mechanizm hamulcowy bębnowyMechanizmy hamulcowe. Zadaniem mechanizmu hamulcowego jest wytworzenie siły hamującej samochód na zasadzie tarcia. Mechanizmy hamulcowe pod względem konstrukcji dzielą się na bębnowe, taśmowe i tarczowe. Mechanizm hamulcowy bębnowy składa się: z bębna hamulcowego przymocowanego do piasty koła i wraz z nim obracającego się podczas jazdy; tarczy hamulcowej nieruchomej, przymocowanej sztywno do kołnierza pochwy półosi tylnego mostu lub do zwrotnicy przedniego koła; szczęk hamulcowych z (przyklejonymi lub przynitowanymi okładzinami ciernymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego, o dużym współczynniku tarcia i odpornego na ścieranie; z rozpieracza mechanicznego umocowanego na tarczy obrotowo, o kształcie zbliżonym do elipsy i połączonego z cięgłem hamulca oraz urządzeń regulacyjnych, do których zalicza się mimośrodowe sworznie oporowe i mimośrody regulacyjne, które służą do ustawienia odpowiedniego luzu (zwykle 0,25-0,4 mm) między okładziną cierną szczęki a powierzchnią pracującą bębna hamulcowego. Przez obrót mimośrodów zbliża się lub oddala szczęki od powierzchni roboczej bębna hamulcowego. Łby regulacyjne mimośrodowych sworzni oporowych znajdują się na zewnętrznej stronie tarczy hamulcowej. Regulacja za pomocą sworzni oporowych gwarantuje prawidłowe przyleganie szczęki na całej długości do bębna hamulcowego.