Czynności konserwacyjno-przeglądowe samochodu

img17 (6)Czynności konserwacyjno-przeglądowe samochodu. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjno-przeglądowych pojazd należy umyć i oczyścić. Jest to konieczne ze względu na zabezpieczenie punktów smarnych przed wprowadzeniem do części współpracujących zanieczyszczeń oraz ze względu na zabezpieczenie pracowników przed zaprószeniem oczu, wdychaniem pyłu i zabrudzeniem ubrania. Przy czynnościach konserwacyjnych najbardziej pracochłonne są prace smarownicze. Toteż stanowiska, na których wykonuje się te czynności, powinny być wyposażone w odpowiednie zestawy smarownicze, np. smarownice na smar stały, urządzenia do spryskiwania podwozia, przenośnego dystrybutora oleju przekładniowego itp. Na wielu stacjach obsługi zamiast zestawów smarowniczych używane są smarownice nożne lub ręczne ma smar stały. Za pomocą tych smarownic można przesmarować połączenia drążków w mechanizmie zwrotniczym. Przy pracach smarowniczych wykonywanych w samochodach pracujących na benzynie etylizowanej należy przestrzegać utrzymywania rąk w czystości. Po zakończeniu pracy, a w szczególności przed posiłkiem, należy umyć ręce w nafcie (jeżeli są pobrudzone zużytym olejem silnikowym), a następnie w ciepłej wodzie z mydłem.