Zasady BHP przy obsłudze pojazdu

img16 (5)Zasady BHP przy obsłudze pojazdu. Wszelkie prace obsługowo-konserwacyjne i naprawcze, przy których pracownik musi znajdować się pod samochodem, powinny odbywać się na stanowiskach wyposażonych w kanały, pomosty albo odpowiednie podnośniki. Pracy pod samochodem w pozycji leżącej należy unikać lub wykonywać ją tylko w wyjątkowych okolicznościach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Stanowiska do pracy pod samochodem powinny być zawsze czyste, ponieważ nagromadzone tam przez nieostrożność lub niedbalstwo szmaty, resztki smarów itp. mogą być przyczyną trudnego do opanowania pożaru. Podczas pracy pod samochodem niedopuszczalne jest uruchamianie silnika. Wprowadzać pojazd samochodowy na stanowisko kanałowe może tylko kierowca posiadający prawo jazdy. Zabronione jest używanie jako klinów pod koła przedmiotów przypadkowych.