Wibrowanie podczas włączania sprzęgła

Wibrowanie podczas włączania sprzęgła, tzw. szarpanie sprzęgła, może nastąpić w przypadku np. zacięcia się piasty tarczy sprzęgła na wałku, uszkodzenia okładzin ciernych, uszkodzenia sprężyn amortyzujących w tarczy sprzęgła, zwichrowania tarczy dociskowej itp.
Niezupełne wyłączanie sprzęgła może być wynikiem niewłaściwego luzu (zbyt dużego) na pedale sprzęgła, zwichrowanej tarczy sprzęgła lub tarczy dociskowej, obluzowanych okładzin ciernych, niewłaściwej regulacji dźwigni wyłączających, zacięcia się tarczy sprzęgła na wałku sprzęgłowym itp.
Hałaśliwość pracy sprzęgła może być spowodowana luźnym osadzeniem piasty tarczy sprzęgła na wałku sprzęgłowym, połamaniem lub osłabieniem sprężyn tłumika drgań skrętnych, zacinającym się lub nie nasmarowanym łożyskiem oporowym sprzęgła, zużytym lub nie nasmarowanym łożyskiem wałka sprzęgłowego itp.
Nadmiernie szybkie zużywanie się okładzin ciernych może być spowodowane jakąkolwiek niesprawnością powodującą poślizg tarcz sprzęgła oraz niewłaściwą obsługą. Jazda na tzw. półsprzęgle, trzymanie nogi na pedale sprzęgła w czasie jazdy, zbyt częste wyłączanie oraz zbyt powolne włączanie sprzęgła powoduje szybkie zużywanie okładzin ciernych.
Również osłabione sprężyny dociskowe, zwichrowana tarcza sprzęgła lub tarcza dociskowa, niewłaściwa regulacja sprzęgła mogą być przyczyną szybkiego zużywania się okładzin ciernych.