Wymiana okładzin ciernych tarczy sprzęgła

Wymiana okładzin ciernych tarczy sprzęgła.
Przed przystąpieniem do wymiany okładzin ciernych, trzeba sprawdzić tarczę sprzęgła, czy nie uległa ona zwichrowaniu. Zwichrowaną tarczę wymienia się na nową. W celu sprawdzenia stanu sprężyn tłumika drgań skrętnych należy tarczę osadzić na wielowpuście wałka sprzęgłowego, zamocowanego w imadle, a następnie ręcznie pokręcać tarczę w lewo i w prawo. Osłabione lub uszkodzone sprężyny należy bezwzględnie wymienić na nowe, gdyż nawet nierównomierny naciąg sprężyn może powodować hałaśliwą pracę sprzęgła.
Po sprawdzeniu tarczy sprzęgła przynitowuje się do niej (lub przykleja) okładziny cierne, dostarczane zwykle w postaci pierścieni grubości 2,5-5,0 mm. Przed zamocowaniem okładzin sprawdza się, czy grubość ich odpowiada wymiarowi przewidzianemu dla danego typu sprzęgła.