Pochylenie sworznia zwrotnicy

img21 (2)Pochylenie sworznia zwrotnicy. Pochylenie sworznia zwrotnicy zmniejsza promień zataczania oraz ułatwia samoczynne powracanie koła kierowanego do jazdy na wprost. Im mniejszy jest promień zataczania, tym łatwiej pokręcać możną koło kierownicy oraz tym słabsze są uderzenia w układzie kierowniczym, spowodowane najeżdżaniem toczących się kół na nierówności drogi. Promieniem zataczania nazywamy odległość pomiędzy środkiem śladu bieżnika opony a punktem styku z jezdnią linii stanowiącej przedłużenie osi sworznia zwrotnicy. Odległość tę mierzy się w milimetrach przy największym dopuszczalnym obciążeniu samochodu i ustawieniu kół do jazdy na wprost. Im mniejszy jest promień zataczania, tym łatwiej koło można skręcać na boki. Nie można jednak zupełnie zlikwidować promienia zataczania, ponieważ w takim przypadku koło byłoby skręcane w miejscu, co znacznie utrudniłoby kierowanie.