Ustawienie kół przednich

img20 (2)Ustawienie kół przednich. Skłonność pojazdu do utrzymywania kierunku jazdy na wprost oraz skłonność do wychodzenia z zakrętów, tj. do powracania do kierunku jazdy na wprost, zapewnia się m. in. przez nadanie kołom przednim oraz sworzniom zwrotnic specjalnego ustawienia. Patrząc na kierowane koła od przodu samochodu można stwierdzić, że są one z góry odchylone na zewnątrz od pionu o kąty a zwane kątami pochylenia. Równocześnie daje się również zauważyć, że sworznie zwrotnic są odchylone od pionu pod kątami P; kąt 1 nazywany jest kątem pochylenia sworznia zwrotnicy. Patrząc z góry na koła kierownicze można zaobserwować ich zbieżność ku przodowi. Oznacza to, że odległość B powinna być mniejsza od odległości A. Patrząc z boku na sworzeń zwrotnicy stwierdzić można istnienie kąta wyprzedzenia gama. Pochylenie kół o kąt a powstaje wskutek odchylenia w dół od poziomu czopa zwrotnicy. Takie pochylenie kół ma na celu eliminację luzów, które występują w łożyskach piasty kół. Przy braku pochylenia koło podczas toczenia się po nierównej nawierzchni wykazuje skłonność do wykonywania ruchów drgających, czyli tzw. trzepotania, co jest bardzo szkodliwe, z uwagi na stateczność ruchu pojazdu i powstawanie dodatkowych naprężeń w układzie kierowniczym. Ponadto pochylenie kół przednich ułatwia ich skręcanie przy zmianach kierunku jazdy.