Przekładnie kierownicze odwracalne, nieodwracalne i półodwracalne

img29 (1)Przekładnie kierownicze odwracalne, nieodwracalne i półodwracalne. Przekładnie kierownicze pod względem ich własności można podzielić na odwracalne, nieodwracalne i półodwracalne. Odwracalność przekładni kierowniczej wynika z odpowiedniego doboru pochylenia zwojów gwintu w przekładniach śrubowych lub spirali ślimaka w przekładniach ślimakowych. Przez odwracalność rozumie się właściwość przekładni kierowniczej, polegającą na skłonności kierowanych kół samochodu do ustawiania się do jazdy na wprost, w razie zwolnienia skręconego w bok koła kierownicy. Przekładnia nieodwracalna pracuje natomiast jako samohamowna, tj. w zasadzie skręcanie kół kierowanych w bok, jak i powracanie do jazdy na wprost wymaga jednakowego wysiłku. Pewne ułatwienie powracania kół do jazdy na wprost uzyskuje się tu jedynie dzięki odpowiedniemu ustawieniu przednich kół. Często w samochodach współczesnych stosuje się przekładnie kierownicze typu pośredniego, tj. półodwracalne. Przekładnia taka zapewnia w pewnym stopniu skłonność kół kierowanych do ustawiania się do jazdy na wprost, przy ograniczeniu do minimum drgań koła kierownicy (w przekładni odwracalnej podczas jazdy po nierównej nawierzchni na koło kierownicy przenoszą się (poprzecznie drgania kół przednich).