Zasady obsługi technicznej i bezpieczeństwa pracy

Zasady obsługi technicznej i bezpieczeństwa pracy.
Podstawowym warunkiem sprawności technicznej narzędzi doprawiających jest przywracanie przez szlifowanie właściwej ostrości częściom roboczym tych narzędzi. Uszkodzone zęby bron, kultywatorów oraz talerze bron talerzowych, jeżeli nie można ich naprawić, należy wymienić na nowe. Po zakończeniu sezonu pracy części robocze pracujące w glebie powinny być pokryte cienką warstwą smaru stałego. W bardzo trudnych warunkach pracują łożyska narzędzi doprawiających. Łożyska te należy smarować dwa razy w ciągu zmiany. W czasie pracy narzędzi doprawiających należy sprawdzać, czy wszystkie części robocze pracują na jednakowej głębokości i czy nie pozostawiają na polu omijaków.
Takie zabiegi, jak bronowanie i włókowanie najlepiej jest wykonywać w kierunku ukośnym w stosunku do kierunku orki. W tym celu należy podzielić pole na prostokąty, a kolejne przejazdy wykonywać po przekątnych tych prostokątów. Takie bronowanie mniej rozpyla glebę, a ponadto unika się wówczas wielokrotnych nawrotów w Jednym miejscu. W czasie kultywatorowania należy na uwrociach unosić w położenie transportowe części robocze, aby uchronić je od uszkodzenia. W czasie pracy nie wolno siadać na sprzęgach i ramach narzędzi doprawiających. Oczyszczanie będących w ruchu części roboczych z chwastów i ziemi można wykonywać tylko za pomocą skrobaków na długich trzonkach. W czasie transportu narzędzia zawieszane powinny być zabezpieczone przed opadnięciem. Narzędzia przyczepiane opierają się w czasie transportu na własnych kołach bądź są przewożone na przyczepach (np. brony przyczepiane). Szczegółowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy i obsługi odpowiednich maszyn i narzędzi stosowanych do doprawiania roli zawierają instrukcje ich obsługi.