Zestawy narzędzi do uprawy i doprawiania roli

Zestawy narzędzi do uprawy i doprawiania roli.
W związku z wprowadzaniem ciągników o coraz większych mocach staje się możliwe łączenie kilku narzędzi doprawiających w jeden zestaw. Zaleta takiego łączenia polega na tym, że często za jednym przejazdem po polu takiego zestawu uzyskuje się rolę dobrze przygotowaną do siewu czy sadzenia. Dzięki zmniejszeniu liczby przejazdów po polu nie niszczy się kołami ciągnika struktury gruzełkowatej gleby, a ponadto znacznie zmniejsza się koszty uprawy i doprawiania roli. Zależnie od rodzaju gleby i od wymagań roślin uprawnych stosuje się różne kombinacje w dobieraniu narzędzi do zestawu. Zachować należy jednak zasadę, że narzędzia najgłębiej działające powinny znajdować się na początku zestawu. Najprostszym zestawem może być agregat składający się z pługa przyczepianego i połączonej bezpośrednio za nim lub z boku ciągnika brony zębowej, brony kolczatki, bądź wału wgłębnego. W tym celu konieczne jest użycie specjalnego sprzęgu. Innym przykładem może być zestaw składający się z ciężkiej brony zębowej, wału strunowego 3-sekcyjnego, włóki i brony lekkiej. Zestaw taki nadaje się szczególnie do przedsiewnego doprawiania roli pod punktowy siew buraków, gdyż zapewnia dokładne spulchnienie i wyrównanie powierzchni pola, co przy tym siewie jest bardzo istotne. Wg badań IMER, zastosowanie do doprawiania roli takiego zestawu pozwala na zwiększenie plonu buraków o 10-25% w porównaniu z doprawianiem pojedynczymi narzędziami. Doprawianie roli za pomocą zestawów pozwala na obniżenie kosztów w granicach 20-50%. W związku z takimi korzyściami podejmuje się produkcję specjalnych sprzęgów i ram, które ułatwiają łączenie pojedynczych narzędzi w jeden zestaw doprawiający.