Maszyny i urządzenia do nawożenia

Maszyny i urządzenia do nawożenia.
Aby uzyskać wysokie plony roślin, konieczne jest, niezależnie od uprawy roli, także jej nawożenie mające na celu uzupełnienie w glebie składników pokarmowych niezbędnych do rozwoju roślin. Nawożenie polega na dostarczeniu właściwej dawki nawozu na jednostkę powierzchni pola i równomiernym jej rozprowadzeniu. Stosuje się nawozy mineralne i nawozy organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Do najczęściej stosowanych nawozów organicznych zaliczamy: obornik, gnojowicę, gnojówkę, kompost gospodarczy, nawozy zielone i torf; natomiast do nawozów mineralnych: azotniak, saletrę, saletrzak, siarczan amonu, mocznik, sól potasową, siarczan potasu i wapno nawozowe.
Stosowanie w nowoczesnym rolnictwie dużych ilości nawozów mineralnych i wapna nawozowego wymaga wprowadzenia sprawnych i wydajnych maszyn i urządzeń pozwalających na maksymalne zmechanizowanie procesu nawożenia i poprawę stopnia bezpieczeństwa i higieny pracy przy nawożeniu.