Przebieg procesu nawożenia

Przebieg procesu nawożenia.
Proces nawożenia obejmuje: przygotowanie nawozu, załadunek, transport na pole, napełnienie maszyn i wysiew nawozu. Do wysiewu nawozów sztucznych używa się siewników nawozowych, rozsiewaczy wapna i rozlewaczy wody amoniakalnej. Do nawożenia nawozami organicznymi używa się roztrząsaczy obornika i rozlewaczy gnojówki.
Nawozy zarówno mineralne, jak i organiczne stanowią bardzo różnorodny materiał. Maszyny do nawożenia muszą zapewnić równomierne rozłożenie nawozu na polu, na całej szerokości roboczej, jak też wzdłuż kierunku ruchu maszyny. W zależności od rodzaju nawozu i od wymagań rośliny stosuje się na poszczególnych glebach różne dawki nawozu. W związku z tym w maszynach do nawożenia musi być zapewniona możliwość regulacji tej dawki w żądanych granicach. Nawozy mają działanie korodujące, dlatego konieczna jest możliwość łatwego usunięcia resztek nawozu z maszyny i dokładnego jej oczyszczenia. Maszyny do nawożenia powinny mieć dużą trwałość i być niezawodne w działaniu. Bardzo pożądana jest również duża uniwersalność tych maszyn, aby mogły one wysiewać różne nawozy i w różnych dawkach. Dotyczy to również możliwości wysiewu wapna nawozowego.