Sprzęgło przeciążeniowe w spulchniaczu

Sprzęgło przeciążeniowe w spulchniaczu.
Spulchniacze zamocowane są na wałach ułożyskowanych obrotowo w ramię, w łożyskach stożkowych. Napędzane są one za pomocą przekładni pasowo-klinowej, która spełnia jednocześnie rolę sprzęgła przeciążeniowego. W wypadku przeciążenia jednego ze spulchniaczy następuje poślizg pasa klinowego. Napięcie pasów klinowych reguluje się za pomocą specjalnych dwuramiennych napinaczy. Schemat napędu spulchniaczy i regulacji ich obrotów pokazany jest na rysunku. Napęd od wału odbioru mocy ciągnika przenoszony jest przez stożkową przekładnię zębatą na przekładnię pasowo-klinową i dalej — na obrotowe wały spulchniaczy. Zmiany prędkości obrotowej spulchniaczy dokonuje się przez wzajemną wymianę kół pasowych. Pługofrezarka wyposażona jest w koła pasowe o dwu wielkościach średnic. Jeżeli koła pasowe o większej średnicy będą zamontowane na pionowym wałku stożkowej przekładni zębatej, to spulchniacze będą obracały się z prędkością większą — 360 obr/min [37,7 rad/s]. Tę większą prędkość obrotową spulchniaczy wykorzystuje się przy uprawie gleb bardziej zwięzłych. Jeżeli na pionowym wałku stożkowej przekładni zębatej zamontuje się koła pasowe o mniejszej średnicy, to spulchniacze będą obracały się z prędkością mniejszą, tj. 270 obr/min [28,2 rad/s]. Mniejsze obroty spulchniaczy wykorzystuje się przy uprawie gleb mniej zwięzłych. Wał odbioru mocy ciągnika powinien mieć obroty niezależne od przełożenia skrzyni biegów w ciągniku. Regulowanie głębokości orki i szerokości pierwszej skiby w pługofrezarce oraz jej poziomowanie wykonuje się wg tych samych zasad, co w zwykłych pługach zawieszanych.