Glebogryzarki i ich zadania

Glebogryzarki i ich zadania.
Glebogryzarki, podobnie jak pługofrezarki, przygotowują glebę do siewu lub sadzenia za jednym przejazdem bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów doprawiających. Mają one zastosowanie przy uprawie gleb w sadach i warzywnikach, jak również do podorywki ściernisk.
Glebogryzarki zalicza się do maszyn czynnych ze względu na to, że mają one napędzane zespoły robocze. Zespołem roboczym glebogryzarki jest bęben wyposażony w tarcze z nożami hakowymi, łukowymi lub kątowymi . Noże to obracając się wbijają się w glebę i odrywają od calizny niewielkie jej kęsy. Dzięki obrotom noży kęsy te są z dużą prędkością odrzucane do tyłu i ulegają intensywnemu kruszeniu. W wyniku tego gleba jest dobrze przemieszana, spulchniona i ułożona w równą warstwę.