Intensywność kruszenia i spulchniania glebogryzarki

Intensywność kruszenia i spulchniania glebogryzarki.
Intensywność kruszenia i spulchniania gleby zależy od prędkości poruszania się agregatu po polu i liczby noży zamontowanych na tarczy. Przy większej prędkości poruszania się agregatu po polu kęsy krajane przez poszczególne noże są odpowiednio większe aniżeli przy prędkości mniejszej (jeżeli założymy, że prędkość obrotowa bębna będzie w obu przypadkach jednakowa). Większe kęsy nie są tak dobrze rozkruszone jak kęsy mniejsze. Na glebach zwięzłych agregat powinien poruszać się z mniejszą prędkością, aby kruszenie grudek było dostateczne, a na tarczach powinna być zamontowana maksymalna liczba noży. Na glebach mniej zwięzłych prędkość poruszania się agregatu powinna być większa, aby gleba nie była za bardzo rozpylana. Na każdej tarczy powinno się wówczas montować po 4 noże.