Glebogryzarki – maszyny zawieszane

Glebogryzarki – maszyny zawieszane.
Glebogryzarki są budowane jako maszyny zawieszane, a ich zespoły robocze otrzymują napęd od wału odbioru mocy ciągnika.
Napęd z wału odbioru mocy przekazywany jest na bęben roboczy glebogryzarki poprzez wał przegubowo-teleskopowy oraz przystawkę napędu zaopatrzoną w parę kół stożkowych. Bęben roboczy może mieć obroty współbieżne z kierunkiem ruchu maszyny lub przeciwbieżne. Aby uzyskać przeciwbieżne obroty bębna należy odłączyć przystawkę napędową od ramy maszyny, obrócić jej wał o 180° [3,14 rad], podjechać ciągnikiem z przeciwnej strony i zamontować ponownie przystawkę do ramy maszyny. Rama glebogryzarki opiera się na dwu kołach, które pozwalają na kopiujący sposób regulowania głębokości pracy, gdyż słupice kół można przesuwać względem ramy. Żądane położenie kół ustala się specjalną przetyczką. Koła glebogryzarki zaopatrzone są w skrobaki, które oczyszczają ich obwody z przylepiającej się ziemi.