Zasady obsługi technicznej i bezpieczeństwa pracy podczas orki

Zasady obsługi technicznej i bezpieczeństwa pracy podczas orki.
Wydajność i jakość orki zależy w dużym stopniu od stanu technicznego pługa. Ze względu na duże opory pracy, ramy pługów mogą ulec odkształceniu. Odkształcenie ramy powoduje nierównomierną pracę poszczególnych zespołów roboczych. Wielkość odkształcenia ramy pługa sprawdza się według specjalnych szablonów. Szablon taki należy sporządzić dla każdego nowo zakupionego pługa wtedy, kiedy rama i zespoły robocze zajmują jeszcze prawidłowe położenie. W tym celu nowy pług ustawia się na desce lub pilśniowej płycie i zaznacza farbą, ołówkiem stolarskim bądź listewkami punkty oparcia pługa (korpusy i koła) na płaszczyźnie poziomej.
Bardzo istotnym warunkiem prawidłowej pracy pługów jest ostrość lemieszy. Lemiesze, zwłaszcza na glebach kamienistych, ulegają szybko stępieniu i odkształceniom. Każdy pług powinien być wyposażony w zapasowe lemiesze, aby można było w czasie pracy na polu zastąpić nimi lemiesze stępione i odkształcone. Lemiesze należy przykręcać tak, aby z odkładnicą stanowiły gładką powierzchnię. Śruby do mocowania lemieszy powinny mieć główki wpuszczane w wycięcia lemiesza, aby nie wystawały nad jego powierzchnię i nie powodowały dodatkowych oporów podczas pracy.