Bezpieczne użytkowanie spulchniaczy i pługofrezarek

Bezpieczne użytkowanie spulchniaczy i pługofrezarek.
Łożyska kół podporowych i zespołów obrotowych (spulchniaczy, pługofrezarek) przenoszą duże obciążenia i dlatego muszą być smarowane. Smarować należy również wrzeciona regulacyjne pługów.
W czasie pracy pługa w polu nie powinny znajdować się przy nim osoby postronne. Niedopuszczalna jest jazda na zaczepie bądź ramie pługa i usuwanie zanieczyszczeń z korpusów będących w ruchu. Wszelkie usuwanie usterek i wymiana lemieszy powinny być dokonywane przy zatrzymanym silniku ciągnika. Pługi zawieszane powinny być w czasie transportu zabezpieczone przed opadnięciem za pomocą specjalnego łańcucha.
Szczegółowe warunki prawidłowej obsługi poszczególnych narzędzi i maszyn uprawowych podane są w instrukcjach ich obsługi.