Noże spulchniacza – pługofrezarki

Noże spulchniacza – pługofrezarki.
Noże spulchniacza zamontowane są na trzech belkach nożowych rozstawionych co 120° [2,10 rad] na obwodzie, wokół pionowej osi — na kształt odwróconego ostrosłupa ściętego.
W zależności od stopnia zwięzłości gleby noże spulchniacza mogą być ustawione pod kątem 10 lub 30° [0,17 lub 0,52 rad] w stosunku do poziomu . W tym celu każdy nóż ma dwa wycięcia, przez które może przechodzić sworzeń śruby mocującej go do belki spulchniacza. W czasie pracy najszybciej zużywają się noże pracujące w środkowej części spulchniacza. W celu zapewnienia równomiernego zużywania się noży należy środkowe noże spulchniacza wymieniać z nożami skrajnymi