Pługi kombinowane – pługofrezarki

Pługi kombinowane – pługofrezarki.

Pługi kombinowane, czyli pługofrezarki, należą do najnowocześniejszych maszyn uprawowych. Różnią się od zwykłych pługów tym, że poza biernymi zespołami roboczymi mają czynne zespoły robocze. Dzięki temu zastępują one pracę pługów zwykłych oraz zespołu narzędzi doprawiających. Pługofrezarki  przeznaczone są do przedsiewnej uprawy gleb średniozwięzłych i zwięzłych. Przygotowują one glebę bezpośrednio do siewu lub sadzenia po jednorazowym przejeździe agregatu. Nie nadają się do pracy na glebach lekkich ze względu na nadmierne ich rozpylanie oraz nie mogą pracować na glebach zakamienionych z uwagi na częste awarie czynnych zespołów roboczych. Korpusy pługofrezarki mają szerokość roboczą — 35 cm i odkładnice z obciętymi skrzydłami. W miejscu, gdzie skiba schodzi z odkładnicy, zamontowane są obrotowe spulchniacze nożowe, które odwracają i kruszą oraz rozrzucają równomiernie po polu podciętą skibę.