Konstrukcja bron talerzowych przyczepianych

Konstrukcja bron talerzowych przyczepianych.
W nowych konstrukcjach talerzowych bron przyczepianych regulacja intensywności mieszania gleby odbywa się w sposób płynny. Do zmiany kąta ustawienia talerzy służy specjalna śruba regulacyjna połączona z cięgłem suwaka. Za pomocą tej śruby można działać niezależnie na przednie bądź tylne pary sekcji. W tym celu łączy się śrubę z odpowiednimi płytami regulacyjnymi tych sekcji. Maksymalny kąt roboczy pochylenia talerzy wynosi 30° [0,525 rad]. Do podnoszenia i opuszczenia kół transportowych zastosowano w tych bronach siłownik hydrauliczny, zasilany z zewnętrznego układu hydraulicznego ciągnika. Siłownikiem tym operator steruje bezpośrednio z ciągnika.
Brony przyczepiane bez kół transportowych są demontowane i przewożone na pole na przyczepach albo przetaczane na talerzach roboczych. Prędkość robocza bron talerzowych nie może przekraczać 1 km/h [1,9 m/s], gdyż talerze zbyt energicznie odrzucają wówczas skiby i zwiększa się nierównomierność głębokości pracy.