Brony talerzowe z nabudowanym siewnikiem

Brony talerzowe z nabudowanym siewnikiem.
Brony talerzowe z nabudowanym siewnikiem tworzą agregat do jednoczesnego wykonania podorywek ściernisk i siewu poplonów. Talerze drugiego zespołu przykrywają nasiona wysiane bezpośrednio po podorywce zrobionej przez talerze pierwszego zespołu.
Na rysunku pokazany jest schemat połączeń sekcji brony talerzowej dwuśladowej przyczepianej. Liniami przerywanymi zaznaczone jest zmienione położenie A' B' C' D' E' poszczególnych sekcji, uzyskane dzięki przesunięciu wzdłużnego cięgła suwaka AD względem ramy brony. Przesunięcia te wykonywane są skokowo, gdyż suwak AD ma rozmieszczone w pewnych odstępach wycięcia blokujące. W ten sposób reguluje się kąt ustawienia talerzy, a zatem i intensywność mieszania gleby.