Brony talerzowe

Brony talerzowe.
Brony talerzowe stosuje się do podorywek ściernisk, do krajania skib po orce łąk, do zwalczania chwastów na zaoranych i odleżanych glebach (z wyjątkiem gleb zaperzonych) oraz do przedsiewnej uprawy po orce zimowej gleb zwięzłych i zlewnych. Talerze brony talerzowej działają podobnie jak talerze pługów, jednak ze względu na mniejszą średnicę pracują one płycej. Odcinając cienkie paski gleby, odwracają je i częściowo mieszają. Odwracanie jest tym intensywniejsze, im pod większym kątem talerze są ustawione w stosunku do kierunku ruchu. Ukośne ustawienie talerzy powoduje powstawanie dużych oporów bocznych spychających w bok sekcje talerzy. Aby zrównoważyć te opory, stosuje się symetryczne ustawienie parami sekcji o talerzach zwróconych wklęsłą stroną w przeciwnych kierunkach. Poziom zagłębienia talerzy zależy od ich obciążenia. W celu zwiększenia głębokości pracy brony stosuje się specjalne betonowe obciążniki bądź nakłada się kamienie do skrzyń zamontowanych na ramie brony. W zależności od sposobu połączenia z ciągnikiem brony talerzowe mogą być przyczepiane lub zawieszane. W zależności od charakteru pracy rozróżniamy brony jedno-i dwuśladowe. Bron jednośladowych używa się wyłącznie do podorywki ściernisk. Dzięki dużej szerokości roboczej pozwalają one na szybkie wykonanie podorywki. W bronach dwuśladowych talerze drugiego zespołu, pracującego w tyle za pierwszym, ustawione są ukośnie w kierunku przeciwnym w stosunku do ustawienia talerzy zespołu pierwszego. Dzięki temu uzyskuje się bardziej intensywne spulchnienie i wymieszanie gleby.