Brony obrotowe łopatkowe

Brony obrotowe łopatkowe.
Innym rodzajem brony obrotowej jest brona łopatkowa, zwana spulchniaczem obrotowym. Spulchniacz obrotowy jest narzędziem zawieszanym na ciągniku. Jego robocze wały są ustawione ukośnie względem siebie i tworzą przegubowy romb. To przegubowe połączenie umożliwia dostosowywanie się wałów do nierówności terenu. Spulchniacze obrotowe stosuje się do doprawiania po wiosennej orce roli, na której wystają duże bryły ziemi. Można używać ich również do mieszania z glebą wysianych nawozów mineralnych oraz do niszczenia chwastów i spulchniania gleb zwięzłych i zadarnionych.