Brony obrotowe kolczaste

Brony obrotowe kolczaste.
Brony obrotowe mają tę przewagę nad zębowymi, że nie zapychają się resztkami roślin. Zespołami roboczymi tych bron są luźno obracające się wały, na których zamocowane są żeliwne gwiazdy (kolce) lub specjalne stalowe łopatki. Obracające się gwiazdy lub łopatki intensywnie kruszą bryły i zeskorupiałą powierzchnię roli.
Wały kolczatki są ustawione tak, aby ślady kolców jednego wału nie pokrywały się ze śladami innych wałów. Brony-kolczatki są narzędziami przyczepianymi, bardzo często doczepianymi z prawej strony za pługiem. Ponieważ brony te dobrze kruszą bryły, zastosowanie ich, zwłaszcza na glebach zwięzłych i zlewnych, ułatwia przygotowanie tych gleb do siewu. Na glebach o dużej wilgotności gwiazdy tej brony oblepiają się ziemią, co pogarsza efekty jej pracy. Koła brony-kolczatki służą jedynie do przetransportowania jej na pole, a w czasie pracy są podnoszone do góry.