Brona wahadłowa

Brona wahadłowa.
Zadaniem brony wahadłowej  jest rozbijanie brył, wyrównywanie powierzchni roli, niszczenie chwastów oraz o wiele intensywniejsze niż przy zastosowaniu innych narzędzi do doprawiania roli — wyciąganie rozłogów perzu. Brona wahadłowa ma dwie równoległe belki zębowe, które poruszają się ruchem postępowo-zwrotnym (wahadłowym) w kierunku poprzecznym do kierunku ruchu agregatu. Jest ona narzędziem zawieszanym na ciągniku i napędzanym od wału odbioru mocy ciągnika.
Napęd z wału odbioru mocy ciągnika przekazywany jest na wahacz środkowy poprzez wał napędowy brony, sprzęgło elastyczne, koło zamachowe, mimośród i dźwignię wahacza. Zadaniem mimośrodu jest obracanie jednego końca dźwigni, w wyniku czego drugi rozwidlony koniec napędza wahacz środkowy, który z kolei przekazuje ruch wahadłowy na przednią i tylną belkę brony. Belki wahają się na przemian w lewo i prawo. Intensywność działania tej brony zależy od obrotów wału odbioru mocy oraz prędkości poruszania się ciągnika. Głębokość roboczą brony reguluje się przez podnoszenie jej na podnośniku hydraulicznym. Maksymalna głębokość pracy zębów wynosi 18 cm — przy całkowitym opuszczeniu brony. Warunkiem dobrej pracy brony jest jej wypoziomowanie w kierunku podłużnym i poprzecznym względem osi ciągnika. Brona wahadłowa jest przystosowana do współpracy z ciągnikiem C-330 i C-350. Najlepsze wyniki pracy tą broną uzyskuje się na II-gim biegu polowym ciągnika i przy niezależnych obrotach WOM.